Comhaltaí

Ceapann an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta na comhaltaí. Cuimsíonn an comhaltas Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí a thagann, go príomha, ó ghairm an dlí agus ó ghairm na luachála maoine.

Ceapacháin pháirtaimseartha a bhíonn ann agus maireann siad tréimhse nach faide ná cúig bliana. Bíonn comhaltaí in-athcheaptha.

Cathaoirleach

Carol O’Farrell – BL

Leas-Chathaoirligh (9)

Stephen J. Byrne – BL
Barry Smyth – FRICS, FSCSI, MCI Arb
Dolores Power – MRICS, MSCSI
John Stewart – FSCSI, FRICS, MCI Arb
Majella Twomey – BL
Hugh Markey – FRICS, FSCSI
Eoin McDermott – FSCSI, FRICS, ACI Arb
Dairine Mac Fadden – Solicitor
Donal Madigan – MRICS, MSCSI

Comhaltaí (24)

Orla Coyne- Solicitor
Liam Daly – MSCSI, MRICS
Claire Hogan – BL
Frank O’Grady – MA, FSCSI, FRICS, FIABCI
Kenneth Enright – Solicitor
Barra McCabe – BL, MRICS, MSCSI
Caroline Murphy – BL
Michael Brennan – BL, MSCSI
Raymond J. Finlay – FIPAV, MMII, ACI Arb, MCEPI, TRV, PC
Fergus Keogh – MSCSI, MRICS
Allen Morgan – FSCSI, FRICS
Patricia O’Connor – Solicitor
Annamaria Gallivan – MRICS, MSCSI, BSc Hons, TRC
Úna Ní Chatháin – BL
Sarah Reid – BL
Martin Connolly – MAgrSc, MSc, MSCSI, FCInstArb
Eamonn Maguire – FRICS, FSCSI, VRS, ARB
Rowena Mulcahy – Solicitor
Gerard O’Callaghan – MRICS, MSCSI
Mema Byrne – BL
Thomas (TJ) Kearns – B.Sc. (Surv), MIRCS
Brian Meldon – FSCSI, FRICS, Reg Val, Arb
Killian O’Higgins – FSCSI, FRICS
Peter Stapleton – FSCSI, FRICS, Dip Arb