Achomhairc a Tharraingt Siar

Féadfaidh páirtí achomharc chuig an mBinse, nó an freagra air, a tharraingt siar trí fhógra sínithe agus dátaithe maidir le tarraingt siar a chur chuig an gCláraitheoir ag info@valuationtribunal.ie.

Faoi riail 82 de Rialacha an Bhinse, aisíocfar táillí achomhairc le haon achomharcóir a tharraingíonn achomharc siar laistigh de 20 lá oibre ón dáta a fhaightear an litir admhála.