Tá an teorainn ama maidir le hachomharc i gcoinne Athluacháil 2019 a thaisceadh leis an mBinse Luachála caite. Níl Achomhairc Athluachála i ndáil le maoin i gcontaetha an Chabháin, Fhine Gall, Lú, na Mí, Loch Garman, Thiobraid Árann agus Mhuineacháin inachomhairc a thuilleadh agus ní bheifear ag glacadh le hachomhairc a thaisctear.

Is é Reval 2021 (iarchurtha) an 1ú hAthluacháil a rinneadh le níos mó ná 30 bliain ar limistéir rátúcháin an Chláir, Chathair Chorcaí, Chontae Chorcaí, Dhún na nGall, Chathair na Gaillimhe, Chontae na Gaillimhe, Chiarraí, Mhaigh Eo agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

For further information please click here.