Slide

“We are committed to providing efficient and effective support to the Tribunal in the fulfillment of its statutory obligations and to delivering a high-quality and impartial service to all parties in the Tribunal process.”

Táimid tiomanta i leith tacaíocht éifeachtúil éifeachtach a sholáthar don Bhinse a éisteann achomhairc i gcoinne breitheanna de chuid an Choimisinéara Luachála maidir le luacháil agus athluacháil a dhéantar ar mhaoin tráchtála chun críocha rátúcháin faoi na hAchtanna Luachála 2001 – 2015 (arna leasú). Éisteann sé achomhairc a dhéanann úinéirí láithreán tréigthe i gcoinne cinneadh údarás áitiúil, faoin Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990, maidir le margadhluachanna na láithreán sin. Ina theannta sin, déanann achomhairc maidir le Láithreáin Fholmha a éisteacht de réir alt 13(1) den Acht um Athbheochan Uirbeach agus Tithe, 2015.