Athluacháil

Is clár náisiúnta é “Athluacháil” agus is é an cuspóir atá leis ná go ndéanfadh an Oifig Luachála luacháil nua ar gach réadmhaoin lena mbaineann i limistéar Údaráis Rátúcháin ar leith Tá na forálacha dlí a rialaíonn é seo leagtha amach i gCuid 5 de na hAchtanna Luachála 2001 – 2020, arna leasú.

Go bunúsach, tosaíonn an próiseas nuair a dhéanann an Coimisinéir Luachála ordú reachtúil agus nuair a bhíonn de thoradh ar an bpróiseas foilsítear liosta ina bhfuil luachálacha na réadmhaoine go léir atá ann

For further information about the National Revaluation Programme and its current phases, please visit the Valuation Office website at www.valoff.ie.

To date, revaluation has been completed in all counties except the Rating Authority areas of Cork City and Cork County

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi achomhairc a dhéanamh chuig an mBinse maidir le hAthluacháil, cliceáil anseo.