Text Size: - +

Fáilte

Fáilte go láithreán gréasáin an Bhinse Luachála
Is comhlacht neamhspleách é an Binse Luachála a bunaíodh chun déileáil

  • le hachomhairc in aghaidh cinntí an Choimisinéara Luachála ar luacháil inrátaithe ar mhaoin tráchtála agus

le hachomhairc in aghaidh cinntí faoi luach láithreán tréigthe ar an margadh atá curtha orthu ag údaráis áitiúla faoi fhorálacha an Achta um Láithreáin Thréigthe 1990.

 

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003

 

 

Top